Máy Chủ Hosting

Cloud Hosting #1 - 3.5 GB
  • 3.5 GB Dung lượng lưu trữ
  • Không Giới Hạn Băng Thông
Cloud Hosting #2 - 5.5 GB
  • 5.5 GB Dung lượng lưu trữ
  • Không Giới Hạn Băng Thông
Cloud Hosting #3 - 10 GB
  • 10 GB Dung lượng lưu trữ
  • Không Giới Hạn Băng Thông
Cloud Hosting #4 - 15 GB
  • 15 GB Dung lượng lưu trữ
  • Không Giới Hạn Băng Thông

Powered by WHMCompleteSolution